Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

effyismylove
1484 9aba 500
Reposted fromcontroversial controversial viawalkmen walkmen
effyismylove
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viawalkmen walkmen
effyismylove
Reposted fromchargin chargin viamistermagic mistermagic

February 21 2014

effyismylove
Reposted fromsaphirka saphirka viawalkmen walkmen
effyismylove
7109 d6b0
Reposted frombecause because viawalkmen walkmen
effyismylove
Reposted fromnivea nivea viawalkmen walkmen
effyismylove
1496 7d6f 500
Reposted fromlydjav lydjav viawalkmen walkmen
effyismylove
Reposted frommexicomagico mexicomagico viawalkmen walkmen
effyismylove
effyismylove
Reposted fromreksi0 reksi0 viawalkmen walkmen

March 04 2013

effyismylove

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

effyismylove
effyismylove

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
effyismylove

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
effyismylove
31. Ambiwalencja -  jednoczesne przeżywanie przeciwnych uczuć i pragnień.  
— Tarczyn
Reposted fromObscurity Obscurity viacocosugar cocosugar
effyismylove
Przepraszam, że to akurat ja muszę was o tym poinformować, ale nie ma ratunku, i jesteście kurewsko sami we wszechświecie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnirvitii nirvitii viacocosugar cocosugar
effyismylove

Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię, jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.

— Nie lubię.
effyismylove
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk, Fight Club
Reposted frommhsa mhsa viacocosugar cocosugar
effyismylove

I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.

— Jakub Żulczyk
effyismylove
To tylko życie, każdy musi je przecież przeżyć.
— Dean Koontz
Reposted frombeeth beeth viacocosugar cocosugar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl